Books

  • TICs en el mundo: una guía práctica empresarial de las tendencias globales en época de crisis
  • Yol: insandan insanlığa uzanan bir bilişim öyküsü
  • Yazılım sektörü eylem koordinasyonu: dünyadaki başarılı örneklerin incelemesi
  • Doing business with Turkey: a software perspective
  • Ekonomik ve sosyal boyutlarıyla dünyada ve Türkiye’de yazılım sektörü
  • Türkiye yazılım stratejisi
  • Software para el desarrollo
  • Türk yazılım sektörü: sorunlar ve çözüm önerileri