Bilişim karışıyor, zaman azalıyor

Bilişim giderek karmaşıklaşmakta, yeni alanlar ortaya çıkmakta, farklı sektörlerden firmalar, ürün ve pazarlarını çeşitlendirerek riski azaltmak ve sinerji yaratmak amacıyla, özellikle satın almalar ve diğer işbirlikleri yoluyla kendi uzmanlıkları dışında segmentlere yatırım yapmaktadır. Bu da sektörün ve firmaların alışılmış yöntemlerle incelenmesini güçleştirmekte, bu alanda analiz yapmayı giderek karmaşık hale getirmektedir.

Yazılımın donanım ve iletişimle iç içe geçmeye başlaması, açık kodlu yazılımın yayılması gibi gelişmeler, büyük firmaları da giderek karmaşıklaşan yapıya uymak için çeşitli strateji ve yatırımlara zorlamaktadır. Microsoft, yazılımın ve bilişimin geri kalan değişik segmentlerinin önemli bir kısmına yıllardır özellikle, bir rekabet yöntemi olarak da kullandığı, satın almalar yoluyla yatırım yapmaktadır. Son olarak sosyal ağlardan Facebook’tan hisse alarak alanını genişletmeye devam etmekte, ve ileride önem kazanabilecek sektörleri kaçırmamaya çalışmaktadır. Arama motorlarından Google’ın görüntü paylaşım sitesi Youtube’u alması, başka bir sosyal paylaşım ağı Myspace ile olan işbirliği, cep telefonu planı, Office benzeri ve ücretsiz sunduğu ürünleriyle Microsoft’u zorlaması, bu karmaşıklığa bazı örneklerdir.

Türkiye de bu gelişmelerin dışında değildir. Yavaşlamasına karşın Avrupa Birliği uyum süreci, özelleştirmeler, kalkınma planları, sektör geliştirme çabaları ve çok sayıda serbest toplum kuruluşu dahil, farklı paydaşların faaliyetleri, yerel bilişim sektörünün yönü açısından doğrudan ya da dolaylı bir şekilde belirleyici olurken, bu konudaki küresel gelişmeler ve devamlı yenilikler de sektörü etkilemektedir.

Bu küresel ve yerel gelişmeler ve değişimler sonucu giderek daha karmaşık hale gelen bilişim sektörünün ülkemizde sağlıklı ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına en olumlu katkıyı yapabilecek şekilde gelişebilmesi, ve sektör için çizilen büyük hedeflere varılabilmesi için gerekli olan paydaşlar arası koordinasyon önemli hale gelmektedir. Her geçen gün kayıptır. Bilgi Toplumu Stratejisi gibi önemli bir projeyi 2006 yılında yürürlüğe sokan hükümetin, son genel seçimlerin ardından bu koordinasyonu sağlayacak birimlerin netleştirilmesini, ve bakanlıklarda oluşan çok sesliliği de önleyecek bir sorumluluk sistemi kurulmasını bir an önce gerçekleştirmesi, sektörün ve ülkenin geleceği açısından sağlıklı olacaktır. Bu konuyla yakından ilgili Yazılım Sektörü Eylem Planı’nın da hala yapılmamış olması ayrı bir endişe kaynağıdır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s